รายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


เงินบำนาญ สพม 32
เงินเดือน สพม 32
พนักงานราชการ สพม.32
กรณีรหัสผ่าน (เลขบัญชีี๊ธนาคาร)
ถ้าใช้ตามรูปแบบธนาคารไม่สำเร็จให้ตัดเครื่องหมาย - ออก และเขียนติดกันแทน
ตัวอย่าง ถ้า 308-1-10404-1 ไม่สำเร็จให้ใช้ 3081104041

ต้องการคำอธิบายโปรดคลิก เปิดฟังเสียง  

 

 

 

แทน   ภาษี  รายเดือน

 


นายชายน้อย บุรีรัมย์